Kuznetskiy prospect, 129/1

Russia, Kemerovo, 650051

8 (3842) 24-04-30 info@avbmining.com

Distributors

Kemerovo region

LLC Kuzbasslegprom

127B Sovkhoznaya St., Kemerovo, 650010, premise 1

8 (3842) 34-56-60 info@klp.ru

Monday - Thursday 08:00 - 17:00. Friday 08:00 - 16:00

Kemerovo region

LLC "Alpha-R"